Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Trend Leasing ApS behandling af personoplysninger

Hos Trend Leasing ApS overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger f.eks. i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

Formål og typer af oplysninger

Trend Leasing ApS behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

Ved prøvekørsel af en bil:  Ved prøvekørsel af en bil indhenter vi en række persondata om dig.

 • Dit fulde navn og CPR nummer
 • Kørekortinformationer
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer og/eller e-mail

Og beder du os om at udarbejde tilbud på forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser mv.


Ved køb eller leasing af en bil: Når du køber eller leaser en bil hos os, indhenter vi en række persondata om dig. Herunder kan du se en liste over, hvilken informationer vi som minimum vil have brug for i forbindelse med køb af bil:

 • Dit fulde navn og CPR nummer
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail

Skal vi bistå med forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser m.v.


Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. Det kan f.eks. være profilering med henblik på markedsføring, inddeling i kundegrupper mv.

Juridisk grundlag for behandling

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb og salg af en bil, tegning af forsikringer, aftaler om finansiering af biler, leasing af bil mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 60, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesfor­ordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktio­ner, som du gennemfører hos Trend Leasing ApS samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Trend Leasing ApS indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne.

Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Trend Leasing ApS ikke følge op på din evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller ser­vicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Trend Leasing ApS at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Trend Leasing ApS overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne. Pt. er det følgende parter som primært anvendes:

IT-leverandør:

 • CDK Global A/S
 • Economic A/S

DMS-System:

 • Docubizz ApS

Andet:

 • Autodesktop

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Trend Leasing ApS overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Trend Leasing ApS videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Trend Leasing ApS oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer Trend Leasing ApS dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 5 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke læn­gere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse ret­tigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlin­gen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte:

Trend Leasing ApS på: E-mail: tb@vardebiler.dk eller på tlf. 75 22 28 00